Ognisko Sycharowskie w Białymstoku – ul. Kościelna 2

Parafia
katedra-bialystok ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, ul Kościelna 2. W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca: o godz. 15:30 spotkanie w sali Duszpasterstwa Rodzin (II plebania), a o godz. 18:00 Msza Św. w Katedrze.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Łukasz Kisielewski.
Parafia Wniebowzięcia NMP (Katedralna) >>>
Archidiecezja białostocka >>>

zaproszenie-na-inauguracje

 

studium życia rodzinnego /d u s z p a s t e r s t w o r o d z i n a r c h i d i e c e z j i b i a ł o s t o c k i e j

Jubileusz XX -lecia istnienia S t u d i u m Ż y c i a R o d z i n n e g o w B i a ł y m s t o k u

 

Inauguracja XXI roku akademickiego SŻR

rozpoczęcie nowego roku pracy DR 2016/2017

 

1 października 2016 roku

 

P R O G R A M

16.00 Inauguracja roku akademickiego Studium Życia Rodzinnego oraz roku pracy Duszpasterstwa Rodzin – powitanie Studentów, Absolwentów, Doradców i Gości – sprawozdanie z działalności SŻR i Duszpasterstwa Rodzin w roku akademickim 2015/2016 – wręczenie dyplomów Absolwentom SŻR – immatrykulacja nowych Studentów SŻR – wręczenie nominacji Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego mgr Annie Warwińskiej – „Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku – geneza, początki, rozwój” – mgr Grażyna Łaniewska – ogłoszenia i informacje – tort urodzinowy

CENTRUM WYSTAWIENNICZO – KONFERENCYJNE ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

u l K oś c i e l n a 1a, B i a ł ys t o k

18.00 Msza święta dziękczynna za 20 lat SŻR i w intencji małżeństw i rodzin Archidiecezji, z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich – przewodniczy Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko

Po Eucharystii modlitwa różańcowa w intencji małżeństw, rodzin KATEDRA BIAŁOSTOCKA * * * * *

 

SEKRETARIAT STUDIUM/ARCHIDIECEZJALNA PORADNIA RODZINNA

Czynny/a w dniach pn: 14 – 17; pt: 10 – 13 ul. Kościelna 2; 15-087 Białystok tel. 5 0 7 0 2 8 6 0 3 www.rodzinabialystok.pl e-mail: poczta@rodzinabialystok.pl